Supertsmart Startup 

Når du vil gå nye veier ! 

HVA VILLE DU ØNSKET Å LØSE?

Har du en idé og mangler mot? Kanskje tviler du på din egen evne til å påvirke eller forandre. Eller er det skremmende å si opp jobb for å kunne ha frihet til å bygge business?

Hva hvis du turte å starte din egen business?

Noen må gå foran - er det deg?

Det er innlysende at vi ikke kan løse verdens problemer med de samme metodene som har skapt dem. Stadig flere ønsker å løse reelle problemer og samtidig kunne leve av det. Entreprenørskap i seg selv er krevende - å skulle pløye ny mark krever enda mer. Vi ønsker å bidra til at mennesker med en visjon lykkes i sin gjennomføring - og finne sin SISU ! 

Det er lett å få inntrykk av at bare man har en strålende idé og masse passion er suksessen rett rundt hjørnet. Sannheten er at det tar lang tid å bygge en bærekraftig bedrift, og de fleste lykkes med noe helt annet enn det de starter med. Ingen blir en suksess over natta