Vår suksessoppskrift - et solid fundament

Vi kombinerer kunnskap, metoder og verktøy som både tar opp i seg hva som gjør at mennesker presterer på topp og hvordan man bygger business på den beste måten.

Individ og team

Vi  finner frem til kjernen i deg og det som driver deg, og kombinerer dette med hvordan mennesket opprettholder motivasjon og yter sitt beste. Med dette som fundament, kan du identifisere de problemer du brenner så mye for å løse at du er villig til å gjøre det som skal til for å lykkes. Dette er også grunnlag for ditt arbeid med å knytte til deg et team og innta en eventuell lederrolle.

Lean Startup

Lean er en kjent og utprøvd metodikk for entreprenør-skap, som tillater at man på en systematisk måte utvikler og tester bærekraften i en idé. Vi jobber hands-on i 

Lean Business Platform - som  er et pedagogisk web-verktøy til bruk i hele idéutviklingsfasen. Det gjør det enkelt for mennesker uten tidligere erfaring i business å adoptere et Lean Business tenkesett. 

Ferdigheter

For mange er det en stor omstilling å starte for seg selv - plutselig skal du mestre mange oppgaver du tidligere slapp å gjøre hvis du var ansatt et sted. Hos oss får du lære ulike businessverktøy knyttet til entreprenørskap; for eksempel strategi, nettverks-bygging, salg. pitching m m.