Vår suksessoppskrift
- bygg et solid, helhetlig fundament

Mennesker

Basert hvordan mennesket motiveres og yter sitt beste. Ved å finne frem til kjernen i deg og det som driver deg og ha dette som et fundament, kan du identifisere de problemer du brenner så mye for å løse at du er villig til å gjøre det som skal til for å lykkes.

Lean Startup

Lean Business Platform er et pedagogisk web-verktøy som brukes gjennom hele idéutviklingsfasen. Det gjør det enkelt for mennesker uten tidligere erfaring i business å adoptere et Lean Business tenkesett. 

Lean er en kjent og utprøvd metodikk for entreprenørskap, som tillater at man på en systematisk måte utvikler og tester bærekraften i en idé. 

Ferdigheter

Utfra behov underviser vi  i businessverktøy knyttet til entreprenørskap; for eksempel strategi, nettverks-bygging, telefonsamtaler, presentasjonsteknikk m m.